بیست و یکمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی امروز در وزارت کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، بیست و یکمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی امروز دوشنبه 9 اردیبهشت 98 در وزارت کشور برگزار می شود.

شجاعی کیاسری دبیر ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در این باره گفت: در بیست و یکمین جلسه ستاد، گزارش روسای کارگروه های پنجگانه و نمایندگان دستگاه های عضو از اقدامات بعمل آمده در خصوص مصوبات جلسات گذشته ارائه خواهد شد.

نخستین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که با حکم رئیس جمهور، مسئولیت آن به وزیر کشور سپرده شده است، ۱۲ مهر ماه سال ۹۷ تشکیل شد.

گفتنی است؛ در پایان جلسه امروز برخی از اعضای ستاد درخصوص مصوبات جلسه با رسانه ها گفت‌وگو خواهند کرد.