سخنگوی وزارت کشور گفت: استانداران ظرف یک ماه آینده وضعیت دو شغله ها را تعیین تکلیف کنند .

به گزارش خبرگزاری موج، سید سلمان سامانى سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تبصره ۲ قانون بودجه 98 با بیان اینکه استانداران ظرف یک ماه آینده وضعیت دو شغله ها را تعیین تکلیف کنند، اظهار داشت: کارکنان شاغل در پست‌های مدیریتی و کارشناسی حق عضویت همزمان در هیأت مدیره شرکت هاى دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها را ندارند.