کارگروه‌های استانی بازسازی و نوسازی برای تسریع در بازسازی مناطق سیل‌زده تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، کارگروه های استانی بازسازی و نوسازی، ذیل قرارگاه بازسازی و نوسازی کشور، به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداران و با عضویت نمایندگان دستگاه های متناظر ملی در سطح استان ها در پی ابلاغیه ۲۸ فروردین ماه عبدالرضا رحمانی فضلی  وزیر کشور و رئیس قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده به استانداران سراسر کشور، تشکیل شده است.

رئیس قرارگاه در نامه خود به استانداران، با اشاره به اجرای بند ۲۴ مصوبات جلسه مورخ 26 فروردین ماه سال 98 کمیته بازسازی و نوسازی قرارگاه ابلاغ کرده بود: به منظور تسریع در روند بازسازی مناطق تحت تاثیر از سیلاب اخیر مقرر شد، کارگروه بازسازی و نوسازی استان؛  ذیل کمیته بازسازی و نوسازی کشور و به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و با عضویت نمایندگان دستگاههای متناظر ملی در سطح استانها تشکیل شود.

رحمانی فضلی وظایف این کارگروه ها را چنین برشمرده بود: تعیین اولویت های بازسازی و نوسازی در اجرای طرح ها بر اساس سیاستها و برنامه‌های مصوب قرارگاه و کمیته بازسازی و نوسازی، برگزاری جلسات منظم و هفتگی جهت پیگیری و رصد امور بازسازی و ارسال صورتجلسات مربوطه به کمیته بازسازی و نوسازی، تفکیک طرحها و پروژه‌ها و ارجاع آنها به ارگانهای ذیربط امور بازسازی و نوسازی، اعم از دولتی و نهادهای انقلابی و مردمی بر اساس وظایف و توان اجرایی آنها، هماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای اجرائی استان و رفع مشکلات آنها، بسیج امکانات استان به جهت بازسازی و نوسازی، بررسی مسایل و مشکلات مردم در زمینه بازسازی و نوسازی، ایجاد هماهنگی و هدایت کلیه فعالیتهای خیرین و نهادهای غیردولتی در امور بازسازی و نوسازی و ارائه گزارش پیشرفت پروژه ها و عملکرد ماهانه به کمیته بازسازی و نوسازی.

رحمانی فضلی در ابلاغ به استانداران افزوده است: در صورت نیاز، کارگروه بازسازی و نوسازی در سطح شهرستانهای مورد نیاز با حضور دستگاه های متناظر شهرستانی نیز تشکیل گردد.