مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز با حضور اعضاء و به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری موج،  مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه (4 اردیبهشت ماه) با حضور اعضاء و به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

در نشست امروز ادامه موضوع زمانبندی مصوبات مصلحتی مجمع تشخیص مصلحت و تعیین تکلیف مصوبات سابق مورد بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش در پایان نشست امروز مجمع مقرر شد:

۱- در قوانینی که زمان دار می باشند از جمله قوانین برنامه و بودجه و قوانین آزمایشی، زمان اعتبار مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام همان زمان اعتبار قوانین مذکور خواهد بود مگر اینکه مجمع بنابر ضرورت زمانی را تعیین نماید.

۲- عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی تابع زمان تعهدات فی مابین خواهد بود مگر اینکه مجمع زمان دیگری را تعیین نماید.