اعضای هیات رئیسه و روسای جدید کمیته‌های خانه احزاب با رای اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه خانه احزاب ایران عصر امروز برگزار شد و اعضای هیات رئیسه و روسای جدید کمیته‌های خانه احزاب با رای اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.

بر این اساس حسین کمالی نایب رئیس اول، قدرتعلی حشمتیان نایب رئیس دوم، یدالله طاهرنژاد منشی هیات رئیسه، پورنامدار خزانه دار، میثم نیک فر کمیته بین الملل، محمد ملکی کمیته آموزش، احمد حکیمی پور کمیته انتخابات، کمیجانی کمیته مالی و پشتیبانی، نادری کمیته حقوقی و داوری و محسن صفر پور کمیته اطلاع رسانی را عهده دار شدند.