ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جلسه روز سه شنبه مجلس، موکول شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه جلسه، حسینعلی حاجی دلیگانی طی اخطار قانون اساسی، گفت: هفته گذشته رئیس مجلس این اصلاحیه را جهت بررسی مواد ۷ و ۸ به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داد اما کمیسیون جلسه‌ای برگزار نکرد و مجدداً گزارشی را در این زمینه چاپ نکرد و در اختیار نمایندگان قرار نداد و بر این اساس نمی‌توانیم این طرح را بررسی کنیم.

محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز گفت: این کمیسیون مواد ارجاعی مجلس را مورد بررسی قرار داده و حتی پیشنهاداتی به دست ما رسیده که آنها را هم بررسی کردیم و اصلاحیه چاپ شده است.

وی افزود: همچنین صبح امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، جلسه‌ای در این باره برگزار کرد و صرفاً در برخی از موارد تغییراتی جزئی انجام شد اما در کلیات مواد تغییراتی ایجاد نشده است و ما این تغییرات را در اختیار هیئت رئیسه قرار داده‌ایم.

علی لاریجانی پس از اظهارات این نماینده، ارجاع مجدد این اصلاحیه را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به رأی گذاشت که با موافقت نمایندگان، ادامه رسیدگی به این طرح به جلسه علنی سه شنبه مجلس موکول شد.