رییس سابق شورای شهر تهران گفت: آتش سوزی در کلیسای نوتردام باید درس عبرتی باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی چمران در توییتی نوشت: کلیسای زیبا و ۸۵۰ ساله نوتردام پاریس در آتش سوخت که مایه بسی تاسف است و تازه هر چقدر هم خوب بسازند، مثل اصل آن ارزش هنری نخواهد داشت.

رییس سابق شورای شهر تهران گفت: درس بگیریم و از میراث فرهنگی و آثار معماری با وسواس و توان بیشتری حفاظت کنیم و قبل از حادثه آماده باشیم و مثل سیل غافلگیر نشویم.