به دنبال عدم تصویب طرح افزایش مشارکت سیاسی زنان، نمایندگان زن مجلس علیه دیگر نمایندگان پیام انتقادی منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، زنان نماینده مجلس در توییتر به طور مشترک این پیام را منتشر کردند: مخالفت امروز مجلس با افزایش مشارکت سیاسی زنان ، بیش‌ ازهمه نشانگر فاصلهٔ عمیق کشور تا توسعه ‌یافتگی بود. ضمن تقدیر از نگرش ٦٣ نماینده مرد موافق، اما اغلب مخالفان، زنان را با این پرسش جدی مواجه کردند که آیا با وجود شعار و عمل متناقض آنان، می‌توان به بهبود وضعیت زنان و کشور امیدوار بود؟

این پیام را نمایندگانی چون هاجر چنارانی ، پروانه مافی ، طیبه سیاوشی ، سیده حمیده زرآبادی ، سیده فاطمه حسینی ، فاطمه سعیدی و ... امضا و منتشر کردند.