معاون ارتباطات دفتر رییس جمهور در پیامی به سردار سلیمانی نوشت: نمایش دیشب تجار جنگ و ترور ثابت کرد که: نور وجودت برای کوری چشم دشمنان کافی است. روزت مبارک ای مرد.

به گزارش خبرگزاری موج، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر رییس جمهور در صفحه شخصی خود با تبریک به سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در توییتر نوشت:

به کار خود مشغول باش سردار

نمایش دیشب تجار جنگ و ترور ثابت کرد که: نور وجودت برای کوری چشم دشمنان کافی است. روزت مبارک ای مرد.