وزیر کشور به دنبال انتشار فیلمی از ناراحتی یک هموطن خوزستانی در دیدار با استاندار خوزستان دستور دلجویی از وی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، به دنبال انتشار فیلمی از آزردگی خاطر یک هموطن سیلزده در خوزستان در دیدار با استاندار خوزستان، رحمانی فضلی ، وزیر کشور دستور دلجویی از وی را صادر کرد.

وزیر کشور در این دستور ضمن تشکر از مدیریت پیگیر و مجدانه بحران سیلاب از سوی استاندار و تمامی مسئولان ذیربط و تقدیر از همه هموطنان که با همکاری و هماهنگی کامل با امدادجویان باردیگر صحنه های زیبا و بدیعی از ایثار و فداکاری و همبستگی را به نمایش گذاشتند، خواستار صبر و تحمل و مدارای بیشتری از سوی همگان شد تا بهانه ای به دست بدخواهان و مغرضان ملت غیور و حماسه آفرین ندهند.