عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: در این وانفسای سیل و ویرانی شهرها و روستاها، بعضی به بهانه تروریسم نامیدن سپاه از سوی آمریکا ،‌ به سوی تصویب FATF روی آورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی چمران عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب در توییتر نوشت:

در این وانفسای سیل و ویرانی شهرها و روستاها، بعضی به بهانه تروریسم نامیدن سپاه از سوی آمریکا ،‌ به سوی تصویب FATF روی آورده‌اند و گفته شد در سال 86 تصویب شده است با آنکه جزییات آن رو نشده است،‌ اگر هم شده باشد اشتباه کرده‌اند و آدمی اگر اشتباه کرد باید باز هم اشتباه کند؟ این چه منطقی است؟