عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: بی عرضگی مجلس باعث حضور افراد غربگرا و دو تابعیتی در مسوولیت ها شده است.

سیدجواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج با اشاره به حضور افراد غربگرا و دو تابعیتی در بدنه تصمیم گیری کشور اظهار داشت: متاسفانه ما نتوانستیم مدیران در طراز انقلاب اسلامی را تربیت کنیم و بسیاری از افراد تحصیل کرده ما، با تفکرات غربی تعلیم یافته اند.

وی افزود: طبیعی است افرادی که با تفکرات لیبرالی یا تفکرات مارکس و وبر تعلیم یافته اند، اعتقادات خود را از دست داده و با همین دیدگاه ها در عرصه تصمیم گیری کشور حضور پیدا می کنند.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس در پاسخ به این پرسش که چه دلایلی موجب شد ما امروز شاهد حضور چنین افرادی در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور بوده و برخی از خانواده مسوولان در خارج از کشور ساکن شده و تابعیت اروپا و امریکا را اخذ کنند؟ گفت: انتظار این است که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و نهادهای نظارتی با حضور این افراد برخورد کنند.

حسینی کیا در پایان گفت: البته بخشی از این مشکل به بی عرضگی مجلس باز می گردد. متاسفانه بی عرضگی مجلس در بخش نظارتی موجب شد تا شاهد حضور افراد غرب گرا و دو تابعیتی در مسوولیت ها  مختلف باشیم.