نمایندگان مجلس نحوه استفاده کارگروه راهبری سامانه مودیان از اطلاعات سامانه را مشخص کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده از سوی شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس ماده (۱۵) این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

ماده زیر به شرح زیر اصلاح می‌شود: اطلاعات سامانه مودیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون و یا مرجع قضایی نمی‌باشد. همچنین کارگروه راهبری سامانه مودیان مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز استفاده از اطلاعات به صورت داده‌های ناشناس مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان تصمیم‌گیری نماید.

همچنین تبصره (۲) ماده (۱۵) لایحه مذکور با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در تبصره (۲) ماده (۱۵) آمده است: متخلفین از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی‌گردد.

در ادامه نمایندگان ماده (۲۵) لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

در ماده (۲۵) این لایحه آمده است: پس از انقضای مواعید مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.