نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رأی موافق با ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی در دستور کار صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن با ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی موافقت کردند.

در گزارش کمیسیون اقتصادی درباره این تحقیق و تفحص آمده است:

این کمیسیون پس از دریافت پاسخ کتبی دستگاه تحقیق و تفحص شونده (سازمان خصوصی سازی) و قانع نشدن متقاضیان از پاسخ‌های ارائه شده در تاریخ ۹۷/۸/۲۸ به استناد ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و عدم حضور مسئولین دستگاه متولی (علیرغم دعوت قبلی) تشکیل جلسه داد و اعضای کمیسیون نهایتاً با انجام تحقیق و تفحص موافقت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی به شرح زیر است:

۱- بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رعایت قوانین سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها اعم از: چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران، چگونگی نظارت و صیانت از حق السهم سازمان و دولت در شرکت‌های واگذار شده.

۲- بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در مورد بررسی کارشناسی اموالی که به فروش گذاشته شده است.

۳- بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در مورد میزان رشد و پویایی شرکت‌های واگذار شده و چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذیربط نسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری.

۴- بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری هپکوی اراک، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه.

۵- بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در مورد اینکه بر اساس چه قانونی مصوبه دولت را در مورد شرکت‌های واگذار شده لغو کرده و آنها را مسترد کرده است.

۶- نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط سازمان خصوصی سازی در شرکت‌های سرمایه پذیر متعلق به سهام عدالت

۷- نقش و جایگاه پیوست‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در واگذاری‌های صورت پذیرفته