رییس دفتر رییس دولت دهم پس از اتمام مرخصی تعطیلات نوروز به زندان بازگشت.

به گزارش خبرگزاری موج، اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس دولت دهم که روز 28 اسفند برای تعطیلات نوروز به مرخصی آمده بود، پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت.

گفتنی است، یکی از  پرونده‌های جنجالی سال ۹۷، پرونده اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس دولت دهم بود که حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ توسط ماموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.