معاون اول رئیس جمهور به منظور بررسی وضعیت سیل زدگان استان لرستان تا ساعاتی دیگر وارد خرم آباد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به منظور بررسی وضعیت سیل زدگان استان لرستان تا ساعاتی دیگر وارد خرم آباد خواهد شد. شرکت در جلسه ستاد مدیریت بحران لرستان و بازدید از مناطق سیل زده استان، بخشی از برنامه های سفر جهانگیری به لرستان است.

این در حالی است که درخواست مکرر مردم از حسن روحانی باعث شد تا او معاون اول خود را به لرستان گسیل دارد.