سخنگوی شورای نگهبان گفت: رئیس جمهور آمریکا نه تنها برای جهانیان، که برای مردم آمریکا مایه سرافکندگی است.

به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پستی توئیتری به عدم استقبال افکار عمومی جهان به طرح اِعطای حاکمیت جولان اشغالی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

کدخدایی