شورای وزیران عراق اعلام کرد که شهروندان ایرانی را از پرداخت هزینه روادید معاف کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از شبکه الفرات، شورای وزیران عراق (کابینه) اعلام کرد که معافیت ایرانی ها از  پرداخت هزینه ویزا به شرط اقدام متقابل از سوی ایران را تصویب کرده است