معاون اول رییس‌جمهور پس از غیبت مناف هاشمی استاندارگلستان در جریان رسیدگی به وضعیت سیل‌زدگان این استان، وی را برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، بعد از برکناری استاندار گلستان، علی قرابی معاون وی را به عنوان سرپرست استانداری گلستان منصوب کرد.

مناف هاشمی در چند روز گذشته و همزمان با سیل استان گلستان در سفر خارج از کشور به سر می‌برد.