وزیر امور خارجه ایران در توییتی اظهار کرد: حتی تورات هم برای کمک به ایران هراسی تحریف شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، وزیر امور خارجه کشورمان در حساب توئیتری خود خاطرنشان کرد: حتی تورات هم برای کمک به ایران هراسی تحریف شده است. (برخلاف تحریفات صورت گرفته) آنچه که در حقیقت تورات می‌گوید عبارت است از این که:

پادشاه ایران، یهودیان را از اسارت در بابل نجات داد.

پادشاه ایرانی دیگری یهودیان را از نسل کشی نجات داد.

وی افزود: توطئه نسل کشی از سوی پادشاه النقب مورد ستایش قرار گرفت نه پادشاه ایران. پادشاه ایران تنها خارجی است که (در تورات) به عنوان مسیح از وی نام برده شده است.