معاون وزیر کشور افزود: پس از برگزاری نشست 6 اسفند استانداران کشور، با وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون و سایر مدیران ارشد این وزارتخانه ها، مشروح مذاکرات جلسه که در برگیرنده اهم موانع و مشکلات و راهکارهای موثر برای توسعه همکاری های وزارت کشور و استانداری ها با ۴ وزارتخانه موصوف از جمله در راستای رونق تولید بود، در اسناد جداگانه تنظیم و برای هر وزارتخانه ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای، از تشکیل چهار کارگروه مشترک برای پیگیری مباحث و توافقات آخرین نشست مشترک استانداران کشور با وزرای اقتصادی برای رونق تولید خبر داد.

بابک دین پرست  در ارتباط با این خبر افزود: پس از برگزاری نشست مورخ ششم اسفندماه استانداران سراسر کشور، با وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر مدیران ارشد این وزارتخانه ها، مشروح مذاکرات جلسه که در برگیرنده اهم موانع و مشکلات و راهکارهای موثر برای توسعه همکاری های وزارت کشور و استانداری ها با ۴ وزارتخانه موصوف از جمله در راستای رونق تولید بود،  در اسناد جداگانه تنظیم و برای هر وزارتخانه ارسال شد.

معاون وزیر کشور در تشریح محتوای این اسناد، خاطر نشان کرد: مجموع محورهای پیشنهادی استانداران بالغ بر سیصد و چهل و یک مورد بود که سهم وزارت صنعت معدن و تجارت ۱۳۵ محور، وزارت جهاد کشاورزی ۸۷ عنوان، وزارت امور اقتصادی و دارایی ۷۴ مورد و و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۴۵ عنوان بوده است.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور در پایان با اشاره به توافق  ۵ وزارتخانه برای ادامه پیگیری ها در این زمینه گفت: پس از انجام بررسی ها و اقدامات اولیه، به منظور بررسی دقیق و محورهای پیشنهادی، حل و فصل و مرتفع نمودن سریعتر موانع و مشکلات مطروحه از جمله در عرصه تولید ، کارگروه‌های جداگانه‌ای در سطح معاونین ذیربط وزارتخانه‌های مذکور تشکیل خواهد شد.

گفتنی‌است معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به عنوان نماینده وزارت کشور، معاون طرح و برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان نمایندگان هر وزارتخانه‌ها، جهت تشکیل کارگروه های چهارگانه تعیین و معرفی گردیده اند.