جهانگیری نوشت: روز ملی شدن صنعت نفت روزی است که با تدبیر و همت دکتر مصدق افقی نو در توسعه ملی ایران گشوده شد .

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری  در توئیتر نوشت : ٢٩ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت است، روزی که با تدبیر و همت دکتر محمد مصدق ، افقی نو در توسعه ملی ایران گشود و نام ایران را در نهادهای بین المللی و در میان جنبش های ضداستعماری جهان بلندآوازه کرد. از عظمت های تاریخ ایران درس های شایسته امروز بیاموزیم.