نماینده تهران در مجلس گفت: دستگاه قضایی باید پشت پرده فساد مالی در بانک سرمایه را پیگیری کند.

محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج اظهار داشت: در گزارش تحقیق و تفحص از بانک سرمایه ، چندین پرونده قطور مطرح و نقش شرکا و افراد مرتبط به تفصیل در هر پرونده بیان شده است.

وی افزود: برگزاری دادگاه برای متهمان بانک سرمایه کار خوبی است، اما انتظار داریم که رییس جدید قوه قضاییه به پشت پرده فساد مالی در بانک سرمایه و پرونده افراد اصلی، شرکا و افراد مرتبط نیز رسیدگی کند.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: به طور قطع اگر افراد پشت پرده معرفی نشوند، بر اساس وظائف نمایندگی مردم، موظف هستم که اسامی افراد مرتبط و شرکا را که از دانه درشت ها هستند، افشا کنم.

محمود صادقی همچنین درباره حکم زندان برای نسرین ستوده نیز گفت: افشای حکم بیش از سی سال زندان برای این متهم در روز معارفه رییس قوه قضاییه عجیب و غیر منتظره بود.

وی افزود: اتهامات طرح شده در پرونده خانم نسرین ستوده از مصادیق جرایم سیاسی است و باید در دادگاهی با حضور هیات منصفه رسیدگی می شد.

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: امیدواریم رییس جدید قوه قضاییه به پرونده هایی از این دست رسیدگی کرده و نحوه صدور احکام را مورد بازنگری قرار دهد.