نماینده سابق مجلس گفت: اولویت قوه قضاییه باید پالایش نامحرمان فسادجو باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا زاکانی در توییتی نوشت: حکم راه گشای رهبر معظم انقلاب همراه با وقوف بالای آیت الله رییسی و اراده تحول وی که در سخنان خوبش نمایان است، آغاز بسیار مبارکی است. اولویت در قوه قضائیه حفظ افراد خدوم و کاردان و پالایش نامحرمان فسادجوست و این اقدام راه را برای تحقق ایده های خوب قاضی القضات هموار خواهد کرد.