نماینده بیجار در مجلس پس از گذشت هشت ماه از درگیری با مامور پلیس راهور در فرودگاه، بالاخره از وی عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در مرداد ماه امسال حمدالله کریمی نماینده بیجار هنگامی که قصد ورود به فرودگاه مهرآباد را داشت، با یکی از ماموران پلیس راهور درگیری فیزیکی پیدا کرده و در نهایت نیروی انتظامی از این نماینده شکایت کرد.

محمدجواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، درباره سرنوشت این پرونده اظهار داشت: در آخرین جلسه هیات نظارت پرونده شکایت نیروی انتظامی از آقای حمدالله کریمی نماینده بیجار در مجلس به واسطه درگیری با یکی از ماموران پلیس راهور در فرودگاه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این پرونده به دلیل اهمیت موضوع چند ماه مورد بررسی قرار داشت و جلسات متعددی با نماینده بیجار، مامور پلیس راهور، نیروی انتظامی و دستگاه های مسوول برگزار کردیم.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: تاکید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این بود که اقتدار پلیس باید حفظ شود و هیچ کس نمی تواند اقتدار پلیس را زیر سوال برده و با مامور پلیس رفتار ناشایست داشته باشد.

جمالی نوبندگانی گفت: بالاخره پس از بررسی ها و جلسات متعدد، آقای حمدالله کریمی نماینده بیجار از مامور پلیس راهور عذرخواهی کرد.

وی افزود: مامور پلیس راهور نیز اعلام کرد که از شکایت خود صرف نظر کرده است. حتی تاکید کرد که صرف نظر کردن از شکایت تنها یک اقدام شخصی بوده و از هیچ ارگان و یا دستگاهی به وی برای این کار توصیه ای نشده است.