همزمان با جلسه تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رییسی توییت هایی را در حوزه مسوولیت جدید خود منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، آیت الله سیدابراهیم رییسی در رشته توییتی نوشت: آنچه در حکم مقام معظم رهبری آمده، منشور کاری همه همکاران بنده در دستگاه قضایی در این دوره است. مردم در اجرای عدالت همچنان نگرانند و خواست و مطالبه مردم آن است که در سطوح مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند.

وی افزود: در ارتباط با دستگاه قضایی تلاش‌های بسیار شده، اما امروز مسئله اطاله دادرسی و تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیبنده نظام قضایی و نظام اسلامی ما نیست. باید سرچشمه‌ها را بررسی کرد.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: جایگاه پیشگیری را هم دولت و هم مجلس با تصویب قوانین و مقررات پیشگیرانه به عهده دارند. جرم زدایی، قضازدایی و حبس‌زدایی باید پیگیری شود. اگر می گوییم حبس به مجازات‌های جایگزین تبدیل شود، مجلس وقتی آنرا تصویب کند قاضی موظف به اجرای قانون است. چه دلیلی دارد مواردی که می تواند با نیاوردن به قوه قضاییه حل و فصل شود به قوه قضاییه ارسال شود.

رییسی بیان داشت: هیچ دستگاهی را در کشور نمی‌شناسم، الا اینکه وظیفه پیشگیری در وقوع جرم را دارد. همه باید ساز و کارهای دیگری را تعریف کنیم. این قضیه کمک جدی مجلس را می‌طلبد. پیشنهادات اصلاحی داریم و آنرا تقدیم خواهیم کرد.

لازم به توضیح است، این توییت همزمان با جلسه تودیع و معارفه آیت الله رییسی و آیت الله آملی لاریجانی و در هنگام سخنرانی آیت الله آملی لاریجانی رییس سابق قوه قضاییه منتشر شد.