عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: درخواست تحریم ایران از سوی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل، یک شوی تبلیغاتی است.

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج و در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل آمریکا بار دیگر از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا با بررسی فعالیت های دفاعی موشکی ایران، تحریم ها علیه کشورمان را بازگرداند؟ گفت: به طور قطع این تحرکات آمریکایی ها به نوعی فرار به جلو و یک شوی تبلیغاتی است.

وی افزود: پس از خروج یک جانبه ترامپ از برجام که یک معاهده بین المللی بود، آمریکا بیش از گذشته به انزوا فرو رفت و حداقل در موضوع برجام میان کشورهای اروپایی جایگاه و اعتبار خود را از دست داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: بنابراین آمریکایی ها تلاش می کنند با راه اندازی شوهای تبلیغاتی، از یک سو انزوای خود را پنهان کنند و از سوی دیگر با استفاده از اهرم سازمان ملل، کشورهای دیگر را برای تحریم غیرقانونی و ظالمانه ایران با خود همراه سازند.

جمالی نوبندگانی گفت: البته این حربه آمریکایی ها اثری نخواهد داشت. زیرا در گذشته نیز شاهد بودیم که ترامپ شخصا برای افزایش تحریم های ایران در یک اقدام بی سابقه به شورای امنیت سازمان ملل رفت، اما نتوانست موفق باشد.

وی بیان داشت: درخواست آمریکا برای اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان از شورای امنیت، بار دیگر شکست خواهد خورد، چرا که آمریکا در انزوای بین المللی است و این تحرکات برای آنها سودی نخواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تاکید کرد: البته دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه کشورمان باید فعالیت بیشتری داشته و اجازه ندهد که این تحرکات علیه ایران افزایش یابد.