وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان امیرکبیر دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، المار ممد یاراف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان امیرکبیر دیدار کرد.

در این دیدار ابعاد گوناگون روابط دو جانبه با تمرکز بر توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور همسایه و نیز مهمترین مسائل منطقه ای و بین المللی مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار گرفت.این دیدار در ساختمان شماره یک  وزارت امور خارجه صورت گرفت.

دیدار وزیر خارجه آذربایجان با محمدجواد ظریف