عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شورای نگهبان مصوبه مجلس برای افزایش حداقل 400 هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 98 را تایید کرده است.

زهرا سعیدی مبارکه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج اظهار داشت: پس از پایان بررسی لایحه بودجه سال 98، مصوبات مجلس برای بررسی و تایید نهایی طبق قانون به شورای نگهبان ارجاع شد.

وی افزود: بر اساس شنیده هایی که داریم، برخی از مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان با ایراداتی همراه بوده که ایرادات فوق به مجلس ارجاع داده شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مصوبه مربوط به افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان با حداقل 400 هزار تومان و حداکثر یک میلیون تومان جزو مصوبات رد شده از سوی شورای نگهبان نیست. بنابراین باید گفت که افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان در سال 98 تایید شده است.

سعیدی مبارکه در پاسخ به پرسش خبرنگار موج مبنی بر اینکه نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است که این مصوبه در هفته آینده مجلس مجددا بررسی می شود، آیا این اظهار نظر صحیح است؟ گفت: اگر شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان را تایید کند، دیگر بحثی باقی نمی ماند و دولت موظف به اجرای آن می شود.

وی تاکید کرد: دولت ملزم به اجرای قانون است و نمایندگان نیز فراتر از قانون رفتار نخواهند کرد. اگر شورای نگهبان این مصوبه را رد نکند، طبق قانون فرصتی برای بررسی مجدد نخواهیم داشت.