عضو مجمع نمایندگان استان تهران معتقد است که پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای چند موضوع در مجلس، برای منحرف کردن ذهن مردم مطرح شده است.

قاسم میرزایی نیکو در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: چندی پیش تعدادی از فعالان سیاسی در خصوص لوایح چهارگانه معروف به FATF درخواست برگزاری رفراندوم کردند و خواستار برگزاری همه پرسی در این موضوع شدند.

وی افزود: پس از مدتی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز برای جمع آوری امضا در خصوص طرحی تلاش کردند که آنها نیز خواسته مشابهی داشتند. منتهی با این تفاوت که مسائلی از جمله افزایش یارانه های نقدی، تغییر شیوه پرداخت یارانه از سوی دولت، سهمیه بندی بنزین و ... را نیز مطرح کرده اند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران تصریح کرد: در روزهای بعد نیز مسائل دیگری مطرح و عده ای نیز خواستار برگزاری رفراندوم درخصوص مسائل مختلف شدند.

میرزایی نکو گفت: در شرایط فعلی برگزاری رفراندوم را نه به صلاح کشور می دانم و نه معتقدم که این کار تاثیرگذار خواهد بود. اما پیشنهاد برای برگزاری رفراندوم برای مسائل مختلف و حتی موضوعات ساده که به وسیله روال عادی قابل پیگیری و حل است را نیز مشکوک می دانم.

وی بیان داشت: معتقدم برخی با طرح پیشنهاد برای برگزاری رفراندوم در خصوص مسائلی چون سهمیه بندی بنزین و افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی و ... به دنبال منحرف کردن ذهن مردم نسبت به مسائل اصلی هستند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران افزود: این افراد می خواهند به نوعی موضوع برگزاری رفراندوم را پیش پا افتاده جلوه داده و پس از آنکه مردم ذهنیت منفی نسبت به آن پیدا کردند، اساس کار که در قانون اساسی پیش بینی شده است را به فراموشی بسپارند.

میرزایی نکو گفت: برگزاری رفراندوم در خصوص مسائل مهم که مورد اختلاف است، در قانون اساسی به طور صریح پیش بینی شده و یکی از اصول مترقی قانون اساسی است، اما از این ظرفیت قانونی باید در زمان مناسب استفاده کرد و نمی توان در خصوص هر موضوعی درخواست برگزاری رفراندوم داد.