تعدادی از مالباختگان کاسپین با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی به طرح شعارهای ساختارشکنانه پرداختند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تعدادی از مالباختگان کاسپین امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این افراد که جمعیت آنها حدود یک صد نفر تخمین زده می شود، خواستار مداخله دولت و قوه قضاییه و مجلس در این پرونده و احقاق حقوشان بودند.

نکته مهم در تجمع مالباختگان کاسپین این بود که هیچ یک از نمایندگان مجلس در جمع آنها حضور نیافتند.

از سوی دیگر در تجمع فوق شعارهای ساختار شکنانه ای علیه دولت، قوه قضاییه و مجلس سر داده شد.

نیروی انتظامی که حضوری به موقع در محل تجمع داشت، تا این لحظه در تلاش برای کنترل تجمع و جلوگیری از ایجاد تنش و آشوب است و برای مدیریت فضا اقدام می کند.

این چندمین بار است که مالباختگان کاسپین مقابل مجلس تجمع می کنند.