۲ سند و یادداشت تفاهم همکاری مشترک میان مقام های دو کشور ایران و ارمنستان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری ارمنستان و سند همکاری فیمابین شورای عالی مناطق آزاد - صنعتی و ویژه اقتصادی ایران و وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری ارمنستان دو سندی بود از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و نیکول پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان امضا شد.