وزارت اطلاعات، ماموران جعلی که از باند مفاسد اقتصادی گمرک اخاذی می کردند و یکی از مدیران کل این مجموعه را بازداشت کرد .

به گزارش خبرگزاری موج، سربازان گمنام امام زمان (عج) با همکاری کارکنان پاکدست گمرک با شناسایی باند فساد اقتصادی ، تعدادی از کارمندان متخلف ، مرتبطان ودلالان این پرونده از جمله یکی از مدیران کل گمرک را دستگیر کردند. 

دریافت رشوه برای نقض تشریفات قانونی گمرکی ، اظهار غیر واقعی در تعیین ارزش کالاها و تضییع حقوق و عوراض گمرکی از جمله اقدامات این باند است.

 سربازان گمنام امام زمان (عج) همچنین مأموران قلابی که با جعل عنوان وزارت اطلاعات از این باند اخاذی می نمودند را نیز بازداشت کردند.