در سال آینده مبلغ یارانه نقدی تغییری نمی کند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تبصره‌های هزینه ای لایحه بودجه، نمایندگان مجلس تبصره ۱۴ این لایحه در مورد مصارف هدفمندی یارانه ها را با ۱۵۴ رای موافق، ۲۸ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر این اساس، جمع کل پرداختی ها و مصارف هدفمندی مبلغ ۱.۴۰۷.۴۰۴ میلیارد ریال تعیین شد و ۴۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و ۶۱.۴۵۰ میلیارد ریال به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص یافت.

بر این اساس، مصارف یارانه نقدی نسبت به سال ۹۷ افزایش نیافته است و مانند سال ۹۷ حدود ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.

مصارف هدفمندی یارانه ها در سال ۹۸ به شرح زیر تعیین شد:

ردیف

پرداختی ها(مصارف)

مبالغ (میلیارد ریال)

۱

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی

۹۶۳۷۵

۲

عوارض توسعه نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده های نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر)

۱۵۰۰۰

۳

هزینه حمل و نقل، توزیع و فروش (از جمله کارمزد جایگاه ها) فرآورده های نفتی

۱۱۰۶۱۳

۴

بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل (موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور)

۴۱۰۰۰

۵

سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآورده های نفتی

۱۰۹۲۰۷

۶

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی

۱۵۲۴۰

۷

عوارض گازرسانی موضوع ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو

۱۷۰۴۴

۸

کارمزد جایگاه ها و اجرای ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاه سی ان جی

۱۱۰۴۰

۹

هزینه های تولید، انتقال، توزیع فروش گاز طبیعی

۹۴۰۵۰

۱۰

پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه گاز مصرفی مدارس

۶۰۰

۱۱

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق

۱۸۰۹۰

۱۲

حذف شد

 

۱۳

پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه برق مدارس

۳۰۰

۱۴

مالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاه ها

۲۸۱۰

۱۵

بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی)

۱۵۰۰۰

۱۶

هزینه، تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی و واردات برق

۲۰۱۰۰۰

۱۷

هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب

۳۳۱۲۰

۱۸

پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه آب مدارس

۱۰۰

مصارف هدفمندی

 

 

۱۹

پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها

۴۱۱۰۰۰

۲۰

کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور می باشد و بیمه زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست

۸۴۰۰۰

۲۱

ماده ۴۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج که از طریق بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو اعمال می شود

۴۹۰۰۰

۲۲

یارانه و خرید تضمینی گندم

۶۱۴۵۰

۲۳

اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، بند الف تبصره ۱۸ و ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها، حق بیمه سهم دولت، اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، تأمین ۲۰ درصد کمک به رزمندگان معسر و کسری هزینه درمان تکمیلی جانبازان و ایثارگران، پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار) و افزایش سرمایه و منابع صندوق کارآفرینی امید و اجرای قانون جامع حمایت از معلولان

۲۱۱۶۵

جمع مصارف هدفمندی

 

۶۲۶۶۱۵

جمع کل

 

۱۴۰۷۴۰۴