28 نفر از نخبگان و چهره های شاخص آمریکایی امروز مهمان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس بودند.

به گزارش خبرگزاری موج، امروز 28 نفر از دانشگاهیان، اصحاب رسانه، نخبگان فرهنگی و علمی و نمایندگان انجمن های حقوق بشری آمریکا میهمان مجلس شورای اسلامی بودند.

نخبگان و چهره های شاخص آمریکایی با حضور در خانه ملت، از نزدیک با نحوه قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران آشنا شدند.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس، سیده فاطمه حسینی، طیبه سیاوشی و حمیده زرآبادی با حضور در جایگاه میهمانان مجلس، به آمریکایی ها خوش آمد گفتند.

حضور نخبگان علمی و فرهنگی آمریکا در ایران و مجلس شورای اسلامی  در اوج تحریم ها و تهدیدهای کاخ سفید علیه ملت ایران، قابل توجه است.