شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا FATF را هر چه سریع تر تصویب کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در واکنش به طولانی شدن روند تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه صادر کرد که در آن آمده است: تصویب FATF و لوایح آن پس از رفت و برگشت بین نهاد قانونگذاری کشور و شورای نگهبان و باقی ماندن برخی اختلافات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است و قرار است تصمیم و نظر نهایی در خصوص پیوستن ایران به FATF را این مجمع اتخاذ کند.

در این بیانیه آمده است: بر اساس اخبار موجود پس از ساعت ها گفت وگوی نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت تاثیر فشارهای پیدا و پنهان بیرونی هنوز نتوانسته است به جمع بندی نهایی برسد و بیم آن می رود که فشارهای مخالفان سیاسی دولت، در نهایت باعث شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در راستای تامین نظرات آن ها تصمیم گیری کند.

این بیانیه می افزاید: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که متشکل از 28حزب اصلاح طلب است، انتظار دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تایید این لوایح از سوی دولت ‌و مجلس به عنوان نمایندگان ملت، با پذیرش این مسئولیت تاریخی، بیش از این به مخالفان ایران بهانه برای فشار بیشتر به کشور را ندهند.

در بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات آمده است: این شورا انتظار دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام به این واقعیت توجه داشته باشد که ایران با پیوستن به این لوایح نیز مانند کنوانسیون های دیگر می تواند موادی از آن را تعلیق کند و شروطی را نیز برای پیوستن مد نظر قرار دهد.

در این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این واقعیت نیز جلب می کند که تقریبا همه متحدان استراتژیک ایران به FATF پیوسته اند و از همه امتیازات آن برای گردش مبادلات تجاری و نیز برای بهبود اقتصاد کشورهای خود استفاده می کنند و دلیلی ندارد که ایران با توجه به همه تلاش هایی که برای مقابله با تروریسم به انجام می رساند، با نپیوستن به این معاهده به خود تحریمی دیگری دست بزند.