وزیر ارتباطات گفت: سال آینده 3 ماهواره ناهید ۱، ظفر و پارس ۱ آماده ارسال به فضا خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد آذری جهرمی در توییتی نوشت: امروز 3 پروژه مهم فضایی رونمایی و زنجیره آزمایشگاه AIT فضایی ایران تکمیل شد.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: سال آینده و به همت جوانان ‌ایرانی 3 ماهواره ناهید ۱، ظفر و پارس ۱ آماده ارسال به فضا خواهند بود و اولین پارک فناوری توسعه اشتغال و کسب ‌و ‌کارهای فضا پایه در مازندران راه‌اندازی خواهد شد.