نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعرفه بهای آب مصرفی دستگاه های اجرایی را مشخص کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، وزارت نیرو را مکلف کردند تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه های اجرائی را معادل قیمت تمام شده دریافت کند.

 در نشست نوبت سوم مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تبصره های درآمدی لایحه بودجه وزارت نیرو مکلف شد تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه های اجرائی را معادل قیمت تمام شده دریافت کند.

بر اساس بندالحاقی ۵ به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، مکلف شد تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه های اجرائی مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت نماید.

مدارس و کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.