دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: کارشناسان بیانیه گام دوم انقلاب را برای مردم تبیین کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا باهنر در نشست ماهیانه جام اظهار داشت: چهلمین سال استقرار نظام جمهوری اسلامی به پایان رسید و وارد دهه پنجم انقلاب شدیم. انتظار داشتیم گزارشی عالمانه و عادلانه جمهوری اسلامی به مردم ارائه شود و در مجموع رسانه های ملی و مکتوب گزارش های خوبی دادند و قیاس زمانی و مکانی خوبی داشتند که هرچند به وضع ایده آل نرسید ولی کار مثبت و خوبی بود.

وی با تاکید بر اینکه بیانیه بسیار مهم رهبری در موضوع گام دوم گفت: بیانی مستوفا و مفصلی بود و توصیه می شود با چشم خریدار این بیانیه را چندین بار با دقت بخوانند.

باهنر با بیان اینکه در شورای مرکزی جام یکی دو محور را به جمع بندی رسید و بیانیه ای صادر کردیم و خودمان را به دو مسئله در تجاوب این بیانیه مسئول کردیم، گفت: اول اینکه تلاش کنیم یک بیانیه طلبکاران از مسئولین و کارگزاران صادر نکنیم و بیشتر تلاش کردیم وظایف خود را در قبال این بیانیه مطرح کنیم.

دبیرکل جام ضمن تاکید بر اینکه نکته دوم هم مسئله تزریق امید به نسل فعلی و آینده بود، اظهار کرد: در کنار جنگ اقتصادی جنگ سنگین رسانه‌ای روحیه مردم و مسئولین را بمباران می‌کند پس یکی از وظایف ما این است که روحیه ناامیدی را به هیچ وجه دنبال نکنیم و روحیه امید را با اعداد و ارقام و شاخص ها به جامعه منتقل کنیم.