وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اروپا باید به وظائف خود در قبال برجام عمل کند.

به گزارش خبرگزاری موج، وزیر امور خارجه ایران از ساز و کار مالی مورد نظر اروپا با ایران را فقط نوعی مقدمه برای اجرای وعده‌های طرف اروپایی ارزیابی کرد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره توافق هسته‌ای ایران و مسئولیت اروپایی‌ها در این زمینه و ایجاد ساز و کار مالی اروپا اینستکس با روزنامه سوئیسی باسلرتسایتونگ گفت‌وگو کرد.

ظریف گفت: «وقتی که آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده است، کشورهای دیگر مسئولیت‌هایی دارند  که شامل 12 مورد می شود و این سازوکار شامل آنها نمی شود بلکه فقط  مقدمه‌ای برای اجرای وعده هاست. در توافق هسته‌ای ( برجام ) عادی ‌سازی روابط اقتصادی پیش‌بینی شده است. ساختاری مانند اینستکس کانال ارتباط مالی عادی نیست بلکه در جهت خلاف آن عمل می‌کند.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت که اینستکس هنوز اجرایی نشده است دوم اینکه ایجاد آن نه ماه به درازا انجامید و سومین مورد این است که باید پول در آن جریان داشته باشد و تبادل مالی فقط زمانی رخ می‌دهد که تجارت، مبادله نفت و سرمایه گذاری رخ دهد و این موضوعی ضروری است.