نماینده تهران در مجلس گفت: نباید از جیب مردم لفت و لیس رانت خواران پدیده شاندیز را پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید فرید موسوی در توییتی نوشت: پرداخت زیان سهامدارانِ پدیده شاندیز از محل خزانه، دست کردن دولت در جیب مردم برای پرداخت خسارات ناشی از سوء استفاده مدیران پدیده شاندیز و سوء نظارت نهادهای مسوول است. از چندرغاز ته ‌مانده جیب مردم، لفت و لیس‌های رانت‌خواران را تسویه نکنید.