عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام: آمران اصلی حراج ارز و سکه کشور در شرایط تحریم، از محاکمه مصون ماندند.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد توکلی در توییتی نوشت: درباره حراج ارز و سکه کشور در آستانه تحریم به دادستان نوشتم: پذیرفتنی نیست دادستانی گیرندگان ارز و سکه را به چوبه دار بسپارد، ولی در تعقیب آمر و مسبب فاجعه از اعمال قانون کوتاه بیاید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به میلیون ها جوان بیکار و محرومان تحت فشار معیشت فکر کنید و نگذارید خائنان ازمحاکمه مصون بمانند.