نماینده رشت در مجلس گفت: مگر رییس جمهور قسم یاد نکرده که خود را وقف مردم کند؟

به گزارش خبرگزاری موج، جبار کوچکی نژاد در توییتی نوشت: آنهایی که به ظاهر دم از حقوق مردم می زنند، در بزنگاها خودشان را نشان می دهند. مگر رییس جمهور قسم یاد نکرده خود را وقف مردم کرده و از خودکامگی بپرهیزد و امانت مردم که استقلال کشور است را حفظ کند؟