رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس به سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه گوشت قرمز به دلیل ارزانی قاچاق می شود، طعنه زد.

به گزارش خبرگزاری موج، امیر خجسته در توییتی نوشت: یک کارگر فرانسوی در روز معادل ۸۰۰ هزار تومان ایران و در ماه ۲۴ میلیون تومان حقوق می گیرد با تحلیل های صورت گرفته، در چند ماه آینده به علت ارزانی باید منتظر قاچاق کارگر هم باشیم!

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در توییت دیگری نوشت: خودروسازان به جای اینکه چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند، بر دوش دولت و ملت سوار شده اند تا چرخشان بچرخد. برای یک بار هم که شده باید مجلس و دولت در مقابل تهدیدهای خودروسازان با شدت عمل بیشتری برخورد کنند و گرنه این قصه سر دراز دارد.