عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به استقرار گروهک منافقین در یکی از کشورهای اروپایی گفت: امروز مدعیان دفاع از حقوق بشر به پناهگاه تروریست ها تبدیل شده اند.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: اروپا و آمریکا سال ها است به بهانه دفاع از حقوق بشر ، علیه ملت ها و دولت های آزادی خواه و عدالت طلب توطئه می کنند و هر کشوری که با سیاست های زورگویانه آنها همراهی نکرده و سر تسلیم فرود نیاورد، به بهانه های مختلف از جمله عدم رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار می گیرد.

وی افزود: فریادهای دفاع از حقوق بشر مدعیان اروپایی و آمریکایی گوش جهانیان را کر کرده است، اما وقتی به اعمال و رفتار آنها نگاه می کنیم، در می یابیم که حقوق بشر هیچ ارزشی برای این کشورها نداشته و هر زمانی که نیاز داشته باشند، بدترین رفتار ضد بشری را مرتکب می شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: اگر به تاریخ پس از انقلاب اسلامی دقت کنیم، در می یابیم که تمام گروهک های تروریستی به صورت مستقیم از سوی آمریکا و اروپا حمایت می شدند و این حمایت ها هنوز هم ادامه دارد.

ابوترابی با اشاره به استقرار گروهک تروریستی منافقین در آلبانی گفت: اروپا که مدعی دفاع از حقوق بشر است، امروز تبدیل به پناهگاهی برای بدترین تروریست ها شده و باید به افکار عمومی خود پاسخ دهد که چگونه مجوز استقرار تروریست ها را صادر کرده است.

وی تاکید کرد: به طور قطع آتش حضور تروریست ها در اروپا به زودی دامان سران این قاره را خواهد گرفت و سرنوشتی بهتر از صدام برای آنها متصور نیست.