عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF ابزار سیاسی آمریکا برای تسلط بر انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی میرسلیم در توییتی نوشت: اگر در اسناد چهل سال اخیر تحقیق کنیم، به این یقین می رسیم که کل FATF و از جمله پالرمو و بویژه CFT ابزار سیاسی آمریکا برای تسلط بر انقلاب اسلامی در قالب معاهدات بین المللی است.