این روزها که اوضاع و احوال اقتصادی مردم چندان تعریفی ندارد، زیر پوست تهران تلاشهای زیادی برای کسب کرسی های مجلس در انتخابات پیش رو در جریان است، تلاش هایی که از اصلی ترین آن می توان به تامین منابع مالی برخی گروه های سیاسی برای حضور در انتخابات سال آینده مجلس اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، این روزها که اوضاع و احوال اقتصادی مردم چندان تعریفی ندارد، زیر پوست تهران تلاش های زیادی برای کسب کرسی های مجلس در انتخابات پیش رو در جریان است، تلاش هایی که از اصلی ترین آن می توان به تامین منابع مالی برخی گروه های سیاسی برای حضور در انتخابات سال آینده مجلس اشاره کرد. 

در این راستا، برخی گروه های سیاسی و افراد که وابستگی های آشکار و نهانی با تعدادی از نامزدهای انتخابات گذشته دارند، با نفوذ دادن مهره های خود به داخل تعدادی از سازمان های عمومی شائبه دسترسی به منابع مالی سازمان های مذکور جهت تامین منابع مالی نامزدهای مورد نظر خود در انتخابات سال آینده را به وجود می آورد.

از جمله این سازمان ها، شهرداری تهران است که گروه های مختلفی از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرایان تکنوکرات در آن حضور داشته و دارند. 

طبق اسنادی که به خبرگزاری موج رسیده است، هنوز تعدادی از عوامل وابسته به برخی نامزدهای انتخابات گذشته، در سازمان های پولساز و اقتصادی زیرمجموعه شهرداری حضور دارند که با تشکیل منظم جلسات گروهی، برنامه انتخاباتی سال آینده را طراحی می کنند. بخشی از این طراحی مربوط به تامین مالی حضور در انتخابات است که امکان دارد از منابع مربوط به شهرداری تهران تامین شود.

در این راستا انعقاد قراردادهای مالی انحصاری و جالب توجهی که به نظر می رسد توجیه منطقی چندانی نداشته باشد، راه شناخته شده ای برای دست اندازی به منابع مالی عمومی با هدف تامین هزینه های انتخاباتی است. عوامل وابسته به این گروه های سیاسی، همچنین با طراحی برخی اقدامات دیگر از جمله کمپین های به ظاهر تبلیغاتی، مشغول تست زدن توان ایجاد امواج تبلیغاتی و تولید پیام های گسترده و القای آن به جامعه هدف هستند. 

جالب اینجاست با توجه به تلاطمات اقتصادی و نوسانات بازار، امکان جذب سرمایه ریالی زیادی برای برخی از سازمان های اقتصادی زیرمجموعه شهرداری تهران فراهم شده که ناگهانی بودن تغییرات اقتصادی اخیر، احتمال ردیابی و رهگیری وجوه مازاد حاصل از نوسانات اقتصادی را کمرنگ می کند، با این وجود پیگیری خط و ربط برخی واگذاری قراردادها، خط و ربط اشخاص و عملکرد آنها می تواند الگوی مشخصی از برنامه های قابل اجرای پیش رو را نشان دهد.

خبرگزاری موج در نظر دارد در راستای تنویر افکار عمومی در سلسله گزارش هایی به بهانه بررسی عملکرد مدیریتی و شفاف سازی اقدامات این سازمان ها، گوشه ای از آنچه در پشت پرده در جریان است را به مخاطبان خود اطلاع رسانی کند. پیش از این نیز ما در سلسله گزارش هایی که باعث تغییرات گسترده مدیریتی در برخی بنگاه های معظم عمومی و سازمان های اقتصادی شد، عملکرد مدیران را مورد نقد قرار دادیم که توجه تعداد زیادی از مخاطبان را به خود جلب کرد. 

در گزارش های آینده به جزییات مربوط به تامین مالی گروه های سیاسی در انتخابات آینده با راهکار نفوذ مهره های آشکار و نهان این گروه ها در برخی سازمان های اقتصادی وابسته به شهرداری تهران، پولسازی نجومی از طریق واگذاری قراردادهای مختلف انحصاری به برخی شرکت ها و عملکردهای پرحرف و حدیث این سازمان ها در تلاطمات اقتصادی بازار که منجر به جذب سود فراوان و بی حساب شده است خواهیم پرداخت.