وزیر ارشاد از تلاش های همسر دکتر علی شریعتی که روز گذشته دار فانی را وداع کرد، تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدعباس صالحی با اشاره به درگذشت همسر دکتر شریعتی در توییتی نوشت: دکتر علی شریعتی پدیده نسل ما بود. شتابنده و تاثیرگذار. این روح نا آرام با همسرش پوران آرامش داشت. خواهر شهید مهدی شریعت رضوی. یکی از سه قطره خون ۱۶ آذر. دکتر شریعتی نوشت: آذرمان در آتش بیداد سوخت. او را در پیش پای نیکسون قربانی کردند. اینک در ابدیت با آنان همراه است.