مشاور رسانه ای احمدی نژاد پس از دفاع از ضد انقلابیون، به دفاع از سلطنت طلب ها و بازماندگان رژیم طاغوت روی آورد.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرضا داوری در توییتر نوشت: رضا پهلوی هم اگر به خداگونگی انسان باور داشته باشد و برای توانمند شدن انسانها تلاش کند و با هر شیوه ای که برای انسان ها حقارت و ذلت می خواهد، مبارزه کند حتما بهاری است. اصولا نهضت بسوی بهار، حزب و تشکیلات نیست، جریانی انسانی است که مرز مذهبی و سیاسی و نژادی و جغرافیایی ندارد.

داوری در روزهای اخیر با تبلیغ جریان موهوم به سوی بهار، چهره های ضد انقلاب را عضوی از این جریان توصیف کرده است!