روابط عمومی کارخانه چسب هل ادعا کرد که استقبال عجیب از مدیرعامل این کارخانه پس از پایان سفر خارجی، خودجوش برگزار شده است!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تصویری در فضای مجازی دست به دست می شود مبنی بر اینکه کارکنان کارخانه چسب هل پس از پایان سفر خارجی مدیرعامل این کارخانه، در مقابل وی صف کشیده و با قربانی کردن گوسفند، از وی استقبال کردند!

خبرنگار سیاسی موج برای پیگیری صحت و سقم این ماجرا، با روابط عمومی کارخانه فوق تماس گرفت و فردی که خود را قنبری و مدیر روابط عمومی معرفی می کرد، برگزاری این مراسم را تایید کرد.

به گفته قنبری، این مراسم به صورت خودجوش برگزار شده است!

تصویر زیر مربوط به استقبال از مدیرعامل کارخانه چسب هل در حالی است که وی حتی از خودروی خود پیاده نمی شود.

چسب هل

متاسفانه رویکردهای اشرافی گری و خوش نشینی برخی افراد در سال های اخیر گسترش یافته است که به طور قطع این رویکردها با فرهنگ انقلابی و اسلامی تضادهای فراوانی دارد.